Bariumklorid 1 mol/L 2,5L

1300
Artikelnummer: 380312 Ritning:
10361-37-2

Beräknat leveransdatum: 2023-04-01


Cas-nr: 10361-37-2
Signalord Varning
Faroangivelse
CLP Symbol 1 GHS07
Skyddsangivelse